موسسه خیریه توانبخشی دختران بی سرپرست و کم توان ذهنی
 هـمـــدم فتـح المـبین
www.Hamdam.org
انتخاب زبان: انگلیسی     0
امروز: جمعه ۱۴۰۳ چهارم خرداد

کار تیمی در توانبخشی

مفهوم کار تیمی در توانبخشی:
منظور از کار تیمی در توانبخشی هماهنگ کردن اقدامهای متعدد و متنوعی است که به منظور نوتوانی معلول انجام می شود. بدین ترتیب که هدفهای کلی برنامه نوتوانی یک معلول، به هدفهای کوچکتری در تیمهای توانبخشی حرفه ای، اجتماعی و توانبخشی تقسیم می شود. و هدفهای تیمهای کوچکتر است که نیل به هدف برنامه کلی توانبخشی را مقدور می سازد.

نحوه کار در تیم توانبخشی:
ابتدا بیمار به تیم توانپزشکی از سوی پزشکان متخصصی چون ارتوپد، مغز و اعصاب، اطفال، گوش و حلق و بینی، جراح ترمیمی، چشم پزشک، روانپزشک و ... ارجاع می شود. تا بر حسب وضعیت بیمار اقدامهای درمانی لازم و همچنین تجویز وسایل کمکی انجام گیرد. پس از این مرحله بیمار برای پذیرفتن مسؤولیتهای زندگی، به تیم توانبخشی حرفه ای معرفی می شود. و ابتدا در این تیم ارزیابی شده، بعد از مطالعه و کشف تواناییهای جسمی، روحی و روانی و استعدادهای یادگیری به یکی از حرفه های مناسب و مورد علاقه خود فرستاده شده، به تناسب مدت لازم برای یادگیری حرفه موردنظر، تحت آموزش حرفه ای قرار می گیرد.
همزمان با شروع آموزش، کاریابان برای کاریابی و اشتغال معلول به مطالعه و اقدام می پردازند، تا پس از انجام آموزش در یکی از کارخانجات و یا مؤسسه ها مشغول به کار شود. و از این پس معلول وارد تیم توانبخشی اجتماعی می شود که به رفع اشکالات محیطی معلول از قبیل موانع معماری ساختمانها، پارکها، خیابانها و ... می پردازد.

اعضای تیم توانبخشی:
اعضای تیم توانبخشی بر حسب نوع بیماری و معلولیت بیمار در تیم قرار می گیرند و ممکن است به منظور توانبخشی و درمان بیمار، برخی از این اعضاء تغییر کنند.
الف) تیم توانپزشکی: اعضای این تیم شامل افراد زیر است:
پزشکان متخصص شامل ارتوپد، نورولوژیست، جراح اعصاب، جراح ترمیمی و سوختگی، روماتولوژیست، متخصص گوش و حلق و بینی، چشم پزشک و سایر متخصصین که بر حسب نوع بیماری در تیم شرکت می کنند. همچنین گروهی از پرستاران و بهیاران توانبخشی که این افراد دوره ویژه ای جهت توانبخشی که شامل: فیزیوتراپیست، کاردرمان، گفتاردرمان، شنوایی شناس، بینایی سنج و متخصصان ارتوپدی فنی است.
ب) تیم توانبخشی حرفه ای: 1) پذیرش و ارزشیابی حرفه ای: مسؤولیت پذیرش و ارزیابی بیمار را بعد از ارجاع معلول از تیم توانپزشکی برعهده دارد.
2) آموزش حرفه ای و کارگاهی: در این مرحله استادکاران، مسئول آموزش حرفه مناسب به معلول هستند.
3) کاریابی و اشتغال: پس از طی مراحل فوق، کاریابان و حرفه یابان برای اشتغال معلول در کارگاهها و کارخانجات تلاش می کنند.
ج) تیم توانبخشی اجتماعی: این تیم شامل روانپزشک، روانشناس، خانواده معلول و مددکار اجتماعی است. بیمار و خانواده بیمار را می توان به عنوان مهمترین اعضای تیم توانبخشی نام برد، زیرا نحوه برخورد معلول و خانواده اش با بیماری و عوارض ناشی از معلولیت، می تواند نقش بسیار تعیین کننده ای در میزان بهبودی و کاهش اثرات بیماری در زندگی فردی و اجتماعی معلول داشته باشد.

اعضای تیم توانپزشکی:
1) فیزیوتراپیست
2) کار درمان
3) ارتوپد فنی
4) گفتار درمان
5) شنوایی شناس
6) پرستار توانبخشی
7) مهندس توانبخشی
8) بینایی سنج


 
آدرس پستی : مشهد ، بلوار خیام شمالی ، خیابان عبدالمطلب ، عبدالمطلب 58

تلفن: 31732 (051)


تلفنخانه : 37111764 - 37111755 (051)
تلفن مستقیم مدیریت : 2 - 37112111 (051)
تلفن مستقیم معاونت : 14-37112113 (051)
پاسخگوی شبانه روزی: 6262 125 0935
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه خیریه دختران کم توان ذهنی و بی سرپرست همدم می باشد.

www.hamdam.org