موسسه خیریه توانبخشی دختران بی سرپرست و کم توان ذهنی
 هـمـــدم فتـح المـبین
www.Hamdam.org
انتخاب زبان: انگلیسی     0
امروز: چهارشنبه ۱۳۹۷ بيست و هفتم تير

مرکز شبانه روزی خانه كوچك پناهگاهي

با ظرفيت اسمي اين بخش 15 نفر و تعداد مددجوي موجود 15 نفر مي باشد در اين مركز معلولين ذهني با هوش بهر 55 تا 69 و در گروه سني كمتر از 14 سال در اين بخش علاوه بر مراقبت استفاده از خدمات مهدكودك، مدارس، و كلنيك هاي توانبخشي خارج از مراكز و آموزش هاي متنوع در زمينه هاي رشدي مختلف از جمله مهارت هاي شناختي، دركي، حركتي و مهارت هاي ارتباطي، رفتاري و بازي در طي شبانه روز توسط مربيان ارائه مي گردد.
بخش شبانه روزي، روزانه، پناهگاهی،آموزش، توانبخشي و نگهداري توانخواهان با هوشبري تربيت پذير بالا،آموزش پذير و مرزي، با ظرفيت 135 نفررا عهده دار مي باشد كه از این تعداد 35 نفر از فرزندان اين بخش كه از بهره هوشي بالاتري برخوردارند از خدمات آموزشي مدارس استثنايي و مدارس عادی استفاده مي نمايند.

پذيرش اين عزيزان ازطريق اداره پذيرش و هماهنگي بهزيستي خراسان رضوي براساس اولويت هايي چون نوع معلوليت ، سن ، جنسيت ، وضعيت خانوادگي انجام مي شود كه عمده آنان فاقد سرپرست مؤثروبلاصاحب مي باشند .كه با معرفي امورسرپرستي دادگستري به اين مركز هدايت مي گردند.

خانه کوچک پناهگاهی همدم فتح المبین


 
آدرس پستی : مشهد ، بلوار خیام شمالی ، خیابان عبدالمطلب ، عبدالمطلب 58

تلفن: 31732 (051)


تلفنخانه : 37111764 - 37111755 (051)
تلفن مستقیم مدیریت : 2 - 37112111 (051)
تلفن مستقیم معاونت : 14-37112113 (051)
پاسخگوی شبانه روزی: 6262 125 0935
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه خیریه دختران کم توان ذهنی و بی سرپرست همدم می باشد.

www.hamdam.org


طراحی، توسعه و بهینه سازی سایت (سئو): سینام - ایرسئو