موسسه خیریه توانبخشی دختران بی سرپرست و کم توان ذهنی
 هـمـــدم فتـح المـبین
www.Hamdam.org
انتخاب زبان: انگلیسی     0
امروز: شنبه ۱۴۰۳ سي تير

مددکاری

مدد کاری حرفه ایست مبتنی بر علم و هنر و مهارت و هدف، که در آن سعی می شود که مدد جو( فرد یا گروه یا جامعه) مشکل خود را شناخته و به توانایی خود پی برده و با استفاده از منابع و امکانات موجود در جهت حل مشکل خود بر آید.

مددکاری علمی است که در آن مدد کار همه توانایی های خود را جهت حل مشکل موجود به کار برده . به مدد جو نشان دهد که او علیرغم داشتن مشکلات، دارای توانایی و استعداد های فراوانی است که به آنها توجه نکرده است و می تواند با به کار بردن توانائی های خود مشکلات را حل کند.

 
 

اصول ارزش های عمومی مدد کاری:
فردیت + پذیرش + ایجاد رابطه حرفه ای + راز داری حرفه ای +اصل شرکت فرد در فعالیت ها و خود تصمیم گیری، خود مختاری و خود (رهبر) + خودشناسی مددکاری + کنترل احساسات مددکاری + احترام به احساسات مدد جو + عدم پیش داوری

اقداماتی که مددکاری موسسه خیریه توانبخشی همدم، فتح المبین برای مددجویان انجام می دهد.

1- در مرحله پذیرش قبل از هر چیز آزمایش های معمول سلامت (ایدز، هپاتیت، سل و انگل) برای تمامی بچه هایی که از طریق بهزیستی یا دادگستری معرفی شده اند انجام می شود تا از سلامتشان مطمئن شویم. بعد از مصاحبه مددکار با خانواده یا مدد جو بر اساس تست های روانشناسی و ضریب هوش شان تعیین می شود که در کدام بخش، زندگی جدیدشان را در این مؤسسه آغاز کنند.
2- هماهنگی در مورد ملاقات خانواده ها با مددجو و یا گرفتن مرخصی می باشد که فرم های تنظیم شده و سلامت مددجو در هنگام تحویل به خانواده و هنگام بازگشتش از منزل با همکاری پزشک و پرستار مرکز بررسی می شود.
3- گرفتن شناسنامه برای مددجویان بی سرپرست
4- اعزام بچه ها به کمیسیون پزشکی برای تعیین نوع و درصد معلولیت
5- گرفتن دفترچه بیمه خدمات درمانی و کارت بستری
6- هماهنگی با مسئولین، کارشناسان آموزش و مربیان برای پیگیری امور درمانی و تعیین قیومیت دخترها
7- مشارکت دادن بچه ها در انجام فعالیت های مربوط به خانه
8- هماهنگی جهت حضورشان در مجامع عمومی و برنامه ها و اردوهای تفریحی
9- دادن آگاهی لازم به خانواده ها برای نگهداری از فرزندانشان بخشی از فعالیت های مددکاری در این مؤسسه می باشد لازم به ذکر است تمامی امور اداری مربوط به فرزندان توسط مدد کاری انجام می شود.

 
 

 
آدرس پستی : مشهد ، بلوار خیام شمالی ، خیابان عبدالمطلب ، عبدالمطلب 58

تلفن: 31732 (051)


تلفنخانه : 37111764 - 37111755 (051)
تلفن مستقیم مدیریت : 2 - 37112111 (051)
تلفن مستقیم معاونت : 14-37112113 (051)
پاسخگوی شبانه روزی: 6262 125 0935
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه خیریه دختران کم توان ذهنی و بی سرپرست همدم می باشد.

www.hamdam.org